Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja spletne trgovine¬†Pravi Junak so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potroŇ°nikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

S spletno trgovino Pravi Junak upravlja (v nadaljevanju pravijunak.si ali spletna trgovina):

Pravi Junak, zaloŇĺba iger in trgovina, Jure Pucko s.p.
Zbiljska cesta 45, 1215 Medvode
Telefon: 040 379 987
E-mail: info@pravijunak.si
 
Identifikacijska Ň°tevila za DDV: SI94681830
Matińćna Ň°tevilka: 8195714000
҆tevilka transkakcijskega rańćuna:¬†SI56 0400 1004 6404 983¬†(BIC: KBMASI2X)
Zavezanec za DDV: da

 

Pojasnilo pojmov

 

"Obiskovalec" spletne trgovine Pravi Junak, je posameznik, ki obiŇ°ńće spletni naslov¬†https://www.pravijunak.si in ne opravi nakupa.

"Gost" spletne trgovine Pravi Junak, je posameznik, ki obiŇ°ńće spletni¬†naslov¬†https://www.pravijunak.si in opravi nakup kot neregistrirani uporabnik.

"Registrirani uporabnik" spletne trgovine Pravi Junak, je posameznik, ki obiŇ°ńće spletni¬†naslov¬†https://www.pravijunak.si in se, pred ali za potrebe nakupa, registrira v spletni trgovini.

"Upravljalec" spletne trgovine Pravi Junak, je spletna trgovina, tj. Pravi Junak, trgovina in storitve, Jure Pucko s.p.

 

Dostopnost informacij

 

Pravijunak.si se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 • identiteto podjetja (ime in sedeŇĺ podjetja, davńćno in matińćno Ň°tevilko ter infomacijo o zavezanosti za plańćilo DDV),
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogońćajo hitro in uńćinkovito komunikacijo (e-mail naslov, telefon),
 • bistvene znańćilnosti blaga oziroma storitev (vkljuńćno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
 • dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumnem roku),
 • pogoje dostave izdelka ali izvrŇ°itve storitve (nańćin, kraj in rok dostave),
 • vse cene morajo biti jasno in nedvoumno dolońćene in razvidno mora biti prikazano, ali Ňĺe vsebujejo davke in stroŇ°ke prevoza,
 • nańćin plańćila in dostave,
 • ńćasovno veljavnost ponudbe (v primeru akcijskih ponudb),
 • rok, v katerem je Ň°e moŇĺno odstopiti od pogodbe, in pogoje za odstop; poleg tega tudi o tem, ńće in koliko stane kupca vrańćilo izdelka,
 • pojasnilo postopka ob pritoŇĺbi, vkljuńćno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali sluŇĺbi za stike s kupci.

  Nakup

   

  Narońćilo se sklepa v slovenskem jeziku. V primeru plańćila s PayPal bo stranka preusmerjena na streŇĺnik PayPal, ki skrbi za¬†varnost in zanesljivost transakcij. Vmesnik je v angleŇ°kem jeziku.

  Pred oddajo narońćila se stranka mora seznaniti s Pogoji poslovanja spletne trgovine Pravi Junak in to potrditi z obkljukanim poljem "SoglaŇ°am s¬†Pogoji poslovanja¬†in z zavezo k plańćilu."

  Pravijunak.si¬†si prizadeva, da so vse informacije na strani aŇĺurne in pravilne. V primeru, da pride do napake, jo bomo odpravili takoj, ko jo opazimo.

   

  Postopek nakupa

  Nakup v spletni trgovini Pravi Junak poteka po naslednjem postopku.

  1. Najprej si obiskovalec ali gost ali registrirani uporabnik ogleda izdelke. S klikom na izdelek se odpre stran izdelka z njegovim opisom, lastnostmi in videom, ki predstavijo izdelek.
  2. Izdelek se izbere s klikom na gumb "V koŇ°arico".¬†Pojavilo se bo sporońćilo, da je bil izdelek dodan v koŇ°arico. S ponovnim klikom na gumb lahko v koŇ°arico doda veńć enakih izdelkov.
  3. Ko obiskovalec ali gost ali registrirani obiskovalec v koŇ°arico doda vse izdelke, ki jih Ňĺeli nakupiti, klikne na gumb "KoŇ°arica" v desnem zgornjem kotu strani.
  4. V koŇ°arici lahko popravi izbor izdelkov, ki jih Ňĺeli nakupiti.¬†Za zakljuńćek nakupa mora obiskovalec ali gost ali registrirani uporabnik¬†obkljukati polje¬†"SoglaŇ°am s spogoji poslovanja in zavezo k plańćilu" in klikniti na gumb "Na blagajno".
  5. Na blagajni obiskovalec ali gost ali registrirani uporabnik vnese osebne podatke v koraku "VaŇ°i podatki", izbere"Nańćin dostave" in "Nańćin plańćila". Pred oddajo narońćila se lahko Ň°e enkrat pregleda ali uredi podatke v zadnjem koraku "Pregled narońćila".
  6. V primeru, da gost ali registrirani uporabnik izbere¬†nańćin plańćila "PayPal" ali "QuickPay", bo nakup zakljuńćen s preusmeritvijo - bodisi na varno povezavo PayPal, ali na varno povezavo izvajalca kartińćnih plańćil, ki izvedeta transakcijo plańćil.

    

    Dostava

    Narońćila izdelkov, ki so na zalogi, oddana ob delovnikih do 12.00 ure, bodo praviloma odposlana Ň°e isti dan. Narońćila oddana ob sobotah, nedeljah in praznikih bodo poslana prvi naslednji delovni dan.

    Narońćila bodo odposlana na ‚Äúnaslov prejemnika‚ÄĚ, ki ga je gost ali registrirani uporabnik navedel ob oddaji narońćila.

    Storitve dostave poŇ°iljk za¬†pravijunak.si izvaja dostavna sluŇĺba, razen v primerih, ko lahko pravijunak.si zagotovi gostu ali registriranemu uporabniku prijazneŇ°i in bolj uńćinkovit nańćin dostave. PoŇ°iljke bodo praviloma dostavljene naslednji delovni dan po oddaji poŇ°iljke, najpozneje pa v 2-4 delovnih dneh.

    Cena dostave¬†do 58,99 EUR, znaŇ°a¬†3,99 EUR. Na blagajni izberite nańćin dostave "Dostava DPD".

    Dostava¬†za narońćila v vrednosti¬†nad 59,00 EUR je brezplańćna. Ko bo vaŇ°e narońćilo doseglo vrednost 59,00 EUR bo to na blagajni samodejno izrańćunalo. Izbrana bo moŇĺnost "Brezplańćna dostava".¬†

     

    Osebni prevzem - Medvode

    Narońćene izdelke lahko tudi osebno prevzamete na sedeŇĺu podjetja: Pravi Junak, zaloŇĺba iger in trgovina, Jure Pucko s.p., Zbiljska cesta 45, 1215 Medvode. Prevzem je moŇĺen od ponedeljka do petka med 9.00 in 17.00 uro ter v soboto med 9.00 in 12.00 uro.

    V primeru osebnega prevzema v Medvodah izberite nańćin dostave ‚ÄúOsebni prevzem - Medvode‚ÄĚ.

     

    Plańćilo

    VaŇ°a narońćila lahko poravnate na naslednje nańćine:

    • Nakazilo na TRR¬†- skupni znesek narońćila poravnate z univerzalnim plańćilnim nalogom (UPN) na transakcijski rańćun: Pravi Junak, zaloŇĺba iger in trgovina, Jure Pucko s.p., Zbiljska cesta 45, 1215 Medvode,¬†SI56 0400 1004 6404 983¬†(BIC: KBMASI2X) ali¬†DE48 1001 1001 2626 6538 99¬†(BIC: NTSBDEB1XXX)
    • Plańćilo ob dostavi poŇ°iljke z gotovino¬†- skupni znesek poŇ°iljke poravnate ob dostavi, izbrati morate nańćin dostave ‚ÄúDostava‚ÄĚ. Za plańćilo ob dostavi poŇ°iljke se k znesku narońćila priŇ°teje Ň°e 1,00 EUR.
    • Plańćilo ob osebnem prevzemu z gotovino¬†-¬†skupni znesek poravnate ob osebnem prevzemu z gotovino, izbrati morate nańćin dostave ‚ÄúOsebni prevzem‚ÄĚ
    • Plańćilo s karticami - varnost in zasebnost transakcij zagotavlja izvajalec kartińćnih plańćil¬†Stripe
    • Plańćilo s PayPal¬†- varnost in zasebnost transakcij zagotavlja¬†PayPal.
     

    Cene in ponudba

    Vse cene v spletni trgovini Pravi Junak vsebujejo DDV. Cene, ki so veljavne v trenutku zakljuńćka nakupa so dokonńćne. Upravljalec si pridrŇĺuje pravico, da cene spreminja, brez vnaprejŇ°njega obveŇ°ńćanja obiskovalcev, gostov ali registriranih uporabnikov. V primeru akcijskih ponudb, bo upravljalec obvestil obiskovalce, goste in registrirane uporabnike o ńćasovnem okviru trajanja akcijskih ponudb.

     

    Prednarońćilo

    Za izdelke, za katere je moŇĺno oddati prednarońćilo, stranka odda prednarońćilo in poravna celotni znesek narońćila, v skladu z izbranim nańćinom plańćila. Za narońćila oddana preko spleta velja, da ima stranka pravico, da v 14-ih dneh od dneva oddaje narońćila, odstopi od nakupa. Stranka mora izpolniti obrazec¬†in ga poslati na naslov info@pravijunak.si ali na sedeŇĺ podjetja ‚Äď Pravi Junak, trgovina in storitve, Jure Pucko s.p., Zbiljska cesta 45, 1215 Medvode.


    Prednarońćila so zavezujońća. V primeru, da stranka ne odstopi od prednarońćila v omenjenem roku, se zarańćuna znesek v vrednosti 10 % celotne vrednosti prednarońćila.


    Spletna trgovina pravijunak.si bo stranki vrnila upravińćeni del kupnine z nakazilom na transakcijski rańćun, ki ga bo stranka navedla ob odstopu od prednarońćila.

     

    Rańćun

    Stranka prejme rańćun ob prejemu izdelka. Stranka lahko pridobi kopijo originalnega rańćuna v papirnati ali elektronski obliki. O nameri mora stranka predhodno obvestiti spletno trgovino Pravi Junak po navadni ali elektronski poŇ°ti.

     

    Vrańćila in reklamacije

     

    Odstop od nakupa

    Gosti ali registrirani uporabniki imajo v skladu z Zakonom o varstvu potroŇ°nikov (ZVPot) pravico, da v 14-ih dneh od nakupa kadarkoli in brez posebnih razlogov odstopijo od sklenjene kupoprodajne pogodbe.

    Po prekinitvi pogodbe zańćne teńći 14-dnevni rok, v katerem mora stranka vrniti izdelek na sedeŇĺ spletne trgovine Pravi Junak, na naslov Pravi Junak, zaloŇĺba iger in trgovina, Jure Pucko s.p., Zbiljska cesta 45, 1215 Medvode. Stranka krije stroŇ°ke vrańćila izdelka.

    Stranka bo dobila povrnjene stroŇ°ke nakupa, brez poŇ°tnine in stroŇ°kov vrnitve izdelka, v roku 14-ih dni od dneva odstopa od kupoprodajne pogodbe z nakazilom na transakcijski rańćun.

    Za odstop od pogodbe mora kupec poslati izpolnjeni obrazec na naslov Pravi Junak, zaloŇĺba iger in trgovina, Jure Pucko s.p., Zbiljska cesta 45, 1215 Medvode ali v skenirani obliki po elektronski poŇ°ti na e-mail naslov: info@pravijunak.si.

     

    Zamude

    Stranke ne morejo oddati narońćil za izdelke, ki jih ni na zalogi.

    Izdelki, ki so na zalogi in za katere bodo narońćila oddana do 12.00 ob delovnikih, bodo praviloma odposlani Ň°e isti dan in najpozneje naslednji delovni dan.

    PoŇ°iljke bodo praviloma dostavljeni naslednji delovni dan po oddaji poŇ°iljke, najpozneje pa v 2-4 delovnih dneh po oddaji poŇ°iljke dostavni sluŇĺbi. V primeru, da poŇ°iljka ne bo prispela v roku Ň°tirih delovnih dni po oddaji poŇ°iljke dostavni sluŇĺbi, nam to sporońćite¬†ali nas poklińćite na 040 379 987.

     

    Sprememba oddanega narońćila

    Oddana narońćila, za katera je stranka izbrala plańćilo "Nakazilo na TRR", "Plańćilo ob dostavi poŇ°iljke z gotovino" ali "Plańćilo ob osebnem prevzemu z gotovino", bo mońć preklicati ali spremeniti. Stranka nas o svoji nameri mora obvestiti preden bo narońćilo pripravljeno za dostavo.

    Narońćila, ki bodo Ňĺe pripravljena za dostavo ali Ňĺe plańćana, stranke lahko preklińćejo v skladu¬†s pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe po ZVPot.

     

    Stvarna napaka

    V skladu z ZVPot je napak stvarna, kadar:

    • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo,
    • izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molńće dogovorjene,
    • ńće prodajalec izrońći stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, ńće je ta bil prikazan.

    PotroŇ°nik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, ńće o napaki obvesti prodajalca v zakonsko predpisanem roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.¬†PotroŇ°nik mora v obvestilu o napaki natanńćneje opisati napako in prodajalcu omogońćiti, da stvar pregleda. Podjetje ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokaŇĺejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izrońćena.

    PotroŇ°nik, ki je ponudnika v zakonsko predpisnem roku obvestil o stvarni napaki, je upravińćen do:

    • odprave napake na izdelku ali,
    • vrnitve dela plańćanega zneska sorezmernega z ugotovljeno stvarno napako ali
    • vrańćila plańćanega zneska.

     

    Garancija

     Izdelki imajo garancijo, ńće je tako navedeno na garancijskem listu ali na rańćunu.¬†Garancija je veljavna ob upoŇ°tevanju navodil na garancijskem listu in ob predloŇĺitvi rańćuna, garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na rańćunu.

     V primeru, da informacije o garanciji ni na strani izdelka, nas o tem obvestite. V najkrajŇ°em moŇĺnem ńćasu vas bomo sporońćili informacijo o garanciji za dolońćeni izdelek.

      

     PoŇ°kodovane poŇ°iljke

     V primeru Ň°kode pri dostavi poŇ°iljke naj kupec o tem nemudoma obvesti spletno trgovino Pravi Junak na info@pravijunak.si ali na 040 379 987, Ň°e preden narońćene izdelke odpre.

     V primerih, ko neskladnost izdelka z njegovo namembnostjo ali lastnostmi kupec ugotovi, potem ko narońćene izdelke odpre, naj o tem v najkrajŇ°em moŇĺnem ńćasu obvesti spletno trgovino Pravi Junak na info@pravijunak.si ali na 040 379 987.

     V obeh primerih se obe strani sporazumno dogovorita o kompenzaciji za nastalo Ň°kodo ali neskladnost izdelka.

     Spletna trgovina Pravi Junak ne jamńći za Ň°kodo, ki izhaja iz malomarne ali neprimerne rabe izdelka.

      

     Varnost in zasebnost podatkov

      

     Spletna trgovina Pravi Junak za izvajanje svojih storitev uporablja piŇ°kotke. Podatki o obiskovalcih spletne trgovine niso zbirani v personalizirani obliki (ime, priimek, naslov, email naslov, Ň°tevilka kreditne kartice, in drugi podatki na podlagi katerih bi lahko identificirali posameznika).

     Gost ali registrirani uporabnik, ki mora za uspeŇ°en nakup vnesti svoje osebne podatke, lahko od upravljalca spletne trgovine Pravi Junak zahteva dostop do zbranih osebnih podatkov o sebi, ali izbris zbranih osebnih podatkih o sebi.

     Gost ali registrirani uporabnik mora za namen pravońćasnosti in tońćnosti dostave, navesti pravilne podatke o naslovniku.

     Registrirani uporabnik mora geslo ob registraciji v spletni trgovini Pravi Junak izbrati skrbno in z geslom ravnati previdno. Upravljalec ne odgovarja za primere Ň°kod, do katerih lahko pride zaradi zlorabe gesla iz razloga malomarnega ravnanja z geslom.

      

      Dostop do osebnih podatkov

      Gost ali registrirani uporabnik mora pri zahtevi za dostop do zbranih osebnih podatkih izkazati svojo istovetnost, tako da se upravljalec spletne trgovine lahko preprińća v pristnost zahteve.

      Upravljalec bo poleg zbranih osebnih podatkov, gostu ali registriranemu uporabniku, pojasnil tudi:

      • namen zbiranja zadevnih osebnih podatkov (npr. izvedba narońćila in dostava poŇ°iljke),
      • nańćin, kako so bili zadevni osebni podatki zbrani (ńće, jih gost ali registrirani uporabnik ni vnesel sam),
      • treje osebe, ki bi lahko prejele zadevne osebne podatke (npr. PayPal za izvedbo plańćil).

        Izbris osebnih podatkov

        Gost ali registrirani uporabnik mora pri zahtevi¬†za izbris zbranih osebnih podatkov izkazati svojo istovetnost, tako da se upravljalec spletne trgovine lahko preprińća v pristnost zahteve.

        Upravljalec bo zahtevo gosta ali registriranega uporabnika za izbris osebnih podatkov takoj posredoval ponudniku storitev Shopify in morebitnim tretjim osebam (npr. PayPal), ki bi lahko imele dostop do zadevnih osebnih podatkov.

        Upravljalec bo gosta ali registriranega uporabnika o izbrisu osebnih podatkov obvestil v najkrajŇ°em moŇĺnem ńćasu

        Gost ali registrirani uporabnik lahko svojo zahtevo za izbris osebnih podatkov tudi preklińće, in sicer v 10-ih dneh od prvotne zahteve za izbris osebnih podatkov.

        V primeru, da od zadnjega zakljuńćenega narońćila, gosta ali registriranega uporabnik, Ň°e ni poteklo 6 mesecev, bo izbris osebnih podatkov gosta ali registriranega uporabnika, zaradi obstoja¬†moŇĺnosti¬†vloŇĺitve zahtevka za vrańćilo plańćila, zadrŇĺan. To se nanaŇ°a na plańćila, v primeru katerih lahko banka na zahtevo gosta ali registriranega uporabnika, od upravljalca spletne trgovine zahteva vrańćilo plańćila.

         

        PiŇ°kotki

        Spletna trgovina Pravi Junak za izvajanje svojih storitev uporablja zańćasne in shranjene piŇ°kotke. Zańćasni piŇ°kotki se shranijo samo do trenutka, ko uporabnik obiŇ°ńće spletno mesto, do trenutka, ko zapre brskalnik. Shranjeni piŇ°kotki ostanjeno shranjeni veńć ńćasa.

        Spletna trgovina Pravi Junak za izvajanje svojih storitev uporablja lastne in druge piŇ°kotke. Lastni piŇ°kotki (Shopify) so iz naŇ°ih spletnih mest in so potrebni za brskanje po naŇ°ih spletnih mestih, zagotavljajo njihovo pravilno delovanje in izboljŇ°ajo uporabniŇ°ko izkuŇ°njo. Drugi piŇ°kotki (Google Analytics) izvirajo iz partnerskih spletnih mest in so povezani s storitvami, ki jih tretje strani ponujajo na naŇ°ih spletnih mestih.

        ńĆe Ňĺelite omejiti, blokirati ali izbrisati pikotke, lahko to storite s spremembo ustreznih nastavitev v vaŇ°em brskalniku. Praviloma lahko te nastavitve najdete v pomońći vaŇ°ega brskalnika. Nekatere funkcije spletne trgovine Pravi Junak lahko zaradi tega ne delujejo optimalno.

         

        ¬†Konńćne dolońćbe

         

        Za vsa vpraŇ°anja, ki niso urejena s Pogoji poslovanja, se uporablja veljavna zakonodaja Republike Slovenije, tj. predpisi, ki urejajo posamezno materijo.

        Spletna trgovina Pravi Junak si pridrŇĺuje pravico, da kadarkoli in na kakrŇ°enkoli nańćin, ki je v skladu z zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije, spremeni Pogoje poslovanja.

         

        Pravi Junak, zaloŇĺba iger in trgovina, Jure Pucko s.p.